Banner

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)

Thứ Sáu, 20/11/2020, 17:51 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

 

Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư UBND thị xã Nghi Sơn.

Địa điểm xây dựng: thuộc địa giới hành chính phường Xuân Lâm, Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.