Banner

Cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống

Thứ Hai, 22/02/2021, 09:05 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể:

Điều 1. Cho phép thực hiện 02 công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống, với tổng diện tích 1,05 ha.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của từng công trình, dự án; hướng dẫn UBND huyện Nông Cống và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường... để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

2. UBND huyện Nông Cống:

- Rà soát các công trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc sử dụng đất của từng công trình, dự án để không vượt quá chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất được phân bổ, không làm thay đổi quy mô, địa điểm, chức năng của từng khu vực đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Nông Cống được duyệt; kiên quyết không triển khai dự án, không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không phù hợp quy hoạch đất hoặc làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Nông Cống đã được duyệt theo quy định.

- Tổ chức cập nhật các công trình, dự án cho phép thực hiện tại Điều 1, Quyết định này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định làm cơ sở thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án.

3. Chủ đầu tư các dự án triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

 

.