Banner

Giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (đợt 1)

Thứ Hai, 22/02/2021, 08:53 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (đợt 1)

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (đợt 1), với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về thửa đất:

a) Vị trí, ranh giới: Khu đất thực hiện dự án thuộc địa giới xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc theo Trích lục Bản đồ địa chính khu đất số 783/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 19/11/2020; giáp ranh như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất thổ cư.

- Phía Nam: Giáp đất Bến xe và đất màu.

- Phía Đông: Giáp đất thổ cư của các hộ dân.

- Phía Tây: Giáp đường Ngã tư Minh Lộc đi Đa Lộc, đoạn từ ngã tư Minh Lộc đến Ngã ba UBND xã Hưng Lộc + 100m.

b) Quy mô diện tích, mục đích, thời hạn sử đất:

- Diện tích giao đất (đợt 1): 9.450,8 m2 ; trong đó:

+ Diện tích đất ở nông thôn: 4.808,4 m²; hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn giao đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định số 5242/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 và người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

+ Diện tích đất 4.642,4 m2 đất (bao gồm: Đất giao thông: 4.559,9m2 ; Đất tái định cư: 82,5 m2 ); Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI để đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt; thời hạn bàn giao đất kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định số 5242/QĐ-UBND đến ngày 24/12/2021 (thời hạn theo Hợp đồng số 01/2019/HĐDA ngày 24/6/2019 và Phụ lục hợp đồng số 229/2020/PLHĐDA ngày 20/11/2020). Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được phê duyệt; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI có trách nhiệm bàn giao lại cho UBND huyện Hậu Lộc quản lý diện tích đất đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trên theo đúng quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

c) Hiện trạng khu đất giao (đợt 1): Đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

2. Giá đất cụ thể sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng): 3.607.714 đồng/m².

(Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm lẻ bảy nghìn, bảy trăm mười bốn đồng trên một mét vuông).

Giá đất cụ thể (đợt 1) nêu trên được xác định trong điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI phải hoàn thành đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt đối với diện tích đất được giao. Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 4.808,4 m² đất ở nông thôn, đối với diện tích đất hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất ở tái định cư, sau khi hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được phê duyệt, bàn giao đất cho UBND huyện Hậu Lộc quản lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng theo quy hoạch, văn bản pháp lý liên quan thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài chính khẩn trương xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI theo quy định.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Hậu Lộc thực hiện các bước tiếp theo, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.