Banner

Cập nhật chợ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 22/10/2021, 15:30 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cập nhật chợ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tiếp tục tham mưu giải quyết đề nghị cập nhật chợ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn vào quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Thanh Hóa theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14717/UBND-KTTC ngày 22/9/2021.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Sơn thực hiện nghiêm công tác phối hợp trong quá trình giải quyết công việc, quy định tại Điều 11 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.