Banner

Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Sáu, 01/10/2021, 19:07 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với mục đích: Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 27/8/2021;

Xác định tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng đến năm 2025 và năm 2021;

Xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở đến năm 2025 và năm 2021;

Xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở hàng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.