Banner

Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Núi Long, thành phố Thanh Hóa

Thứ Hai, 24/01/2022, 17:56 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Núi Long, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Sông Mã - Công ty cổ phần Đông Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Bờ Hồ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung trên; gửi Sở Xây dựng đóng dấu, lưu trữ theo quy định, làm cơ sở quản lý và thực hiện.
 
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần Sông Mã - Công ty cổ phần Đông Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Bờ Hồ tổ chức công bố công khai nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch được duyệt để các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan và nhân dân được biết.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.