Banner

Công tác quy hoạch phát triển du lịch

Thứ Hai, 07/10/2019, 08:40 [GMT+7]

(TTV) - Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, hầu hết các khu, điểm du lịch có tiềm năng trên địa bàn tỉnh đã được lập quy hoạch đưa vào quản lý, đầu tư, khai thác, tạo điểm đến. 

 

Từ năm 2017 đến nay, có 16 dự án quy hoạch du lịch được lập, trong đó có 05 dự án đã được phê duyệt và 11 dự án quy hoạch đang triển khai nghiên cứu; nâng tổng số quy hoạch du lịch trong toàn tỉnh lên 45 quy hoạch. Nhìn chung, công tác lập quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai kịp thời, trình tự, thủ tục lập quy hoạch tuân thủ theo quy định của pháp luật, chất lượng quy hoạch được nâng cao; hệ thống quy hoạch các khu, điểm du lịch tương đối hoàn chỉnh, làm cơ sở để tập trung đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư, khai thác nguồn tài nguyên du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 7/10

.