Banner

Mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp giáo dục và du lịch

(TTV) - Khéo léo kết hợp các yếu tố nông nghiệp, giáo dục và du lịch trong một mô hình trang trại đang là hướng đi của một số trang trại trên địa bàn tỉnh thực hiện trong thời gian gần đây. Đây là ý tưởng độc đáo, khá mới mẻ và đang đón nhận được sự quan tâm của đông đảo các gia đình, các cấp học từ  mầm non đến phổ thông cơ sở đến tham gia trải nghiệm. 
 
.