Banner

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID -19" trong trường học

(TTV)- Thực hiện Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID -19" trong trường học, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
.