Banner

Giảm 1/4 trường đào tạo nghề nhưng tuyển sinh tăng gấp 3

Thứ Năm, 22/08/2019, 08:07 [GMT+7]

Bộ LĐ-TB-XH vừa công bố dự thảo tờ trình lên Chính phủ về quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030. Theo đó, một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là giảm dần số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng dần quy mô tuyển sinh.  

Mục tiêu chung là sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo; chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho mọi người dân.

Cụ thể, từ nay đến 2021, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm, ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Đồng thời, giảm mạnh về đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, trong đó, trường trung cấp giảm tối thiểu 15%. Đến 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

Theo THNM 22/8/2019

.