Banner

Khoảng 25% đội ngũ giáo viên các cấp phải đào tạo lại

Thứ Tư, 11/09/2019, 08:22 [GMT+7]

Theo Luật Giáo dục (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, trình độ giáo viên các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ được nâng lên một bậc so với hiện hành.

Cụ thể, giáo viên mầm non trước đây chuẩn trình độ đào tạo là trung cấp, nay là cao đẳng; giáo viên tiểu học từ trung cấp nâng lên đại học; giáo viên trung học cơ sở từ cao đẳng thành đại học.

Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên sẽ được thực hiện theo lộ trình, tiến tới toàn bộ hệ thống giáo viên phổ thông đều có chuẩn trình độ đào tạo là đại học. Nếu tính trung bình tất cả các cấp thì có khoảng 25% đội ngũ giáo viên trong cả nước cần đào tạo lại.

Theo THNM 11/9/2019

.