Banner

Sáp nhập 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên vào trường Trung cấp nghề

Thứ Bảy, 14/09/2019, 08:49 [GMT+7]

(TTV)- Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định sáp nhập 3 Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện Nga Sơn, Bỉm Sơn và Thạch Thành vào 3 trường trung cấp nghề trên địa bàn các huyện, thị xã này. Bên cạnh nhiều thuận lợi, việc sáp nhập còn có những khó khăn cần được tháo gỡ.

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn hiện có 49 cán bộ, giáo viên với cơ cấu 8 biên chế. Sau sáp nhập, nhà trường được bổ sung thêm cơ sở vật chất và 22 cán bộ giáo viên biên chế từ trung tâm giáo dục thường xuyên Nga Sơn để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất.

Hiện nhà trường đang tổ chức sắp xếp các lớp học, phân công nhiệm vụ chuyên môn phù hợp cho từng cán bộ, giáo viên, bổ sung trang thiết bị mới, hiện đại cho các nghề trọng điểm quốc gia, đảm bảo nhu cầu học tập của hơn 700 học sinh trong năm học 2019-2020. Việc sáp nhập nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, giáo viên.

Ông Nguyễn Ngọc Minh- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn:  "Khi sáp nhập chúng tôi rất yên tâm để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thuận lợi là chúng tôi không phải lo về đội ngũ phải thuê mượn giáo viên dạy văn hóa của TTGDTX. Chúng tôi tận dụng được cơ sở vật chất của TTGDTX, vì hiện nay, số lượng học sinh đã tăng lên 200 – 300% so với những năm trước "
Ông Nguyễn Ngọc Minh- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn: "Khi sáp nhập chúng tôi rất yên tâm để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thuận lợi là chúng tôi không phải lo về đội ngũ phải thuê mượn giáo viên dạy văn hóa của TTGDTX. Chúng tôi tận dụng được cơ sở vật chất của TTGDTX, vì hiện nay, số lượng học sinh đã tăng lên 200 – 300% so với những năm trước"

Thực hiện quyết định của chủ tịch UBND tỉnh, trong đợt này, trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện Bỉm Sơn và Thạch Thành cũng được sáp nhập vào các trường trung cấp nghề trên địa bàn.

Các trường trung cấp nghề này là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện, thị xã, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp; mỗi trường có 1 Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng. Do mới sáp nhập, số lượng cấp phó các trường có thể nhiều hơn nhưng không quá 3 cấp phó và hết năm học 2021 phải đảm bảo số lượng Phó hiệu trưởng theo đúng quy định.

Ông Hứa Xuân Hương- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn:  "Sau khi sáp nhập, nhà trường sẽ kiện toàn lại toàn bộ công tác tổ chức cho phù hợp với quyết định của tỉnh để đảm bảo vị trí việc làm và phấn đấu đến năm 2021, nhà trường sẽ dần dần tự chủ và tự chủ hoàn toàn theo qui định lộ trình 2025 "
Ông Hứa Xuân Hương- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn: "Sau khi sáp nhập, nhà trường sẽ kiện toàn lại toàn bộ công tác tổ chức cho phù hợp với quyết định của tỉnh để đảm bảo vị trí việc làm và phấn đấu đến năm 2021, nhà trường sẽ dần dần tự chủ và tự chủ hoàn toàn theo qui định lộ trình 2025"

Thực tế cho thấy, việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện Nga Sơn, Bỉm Sơn và Thạch Thành vào 3 trường trung cấp nghề của 3 địa phương này cho thấy:  đây là chủ trương đúng, bởi các trường được tăng cường về đội ngũ, cơ sở vật chất, tinh gọn bộ máy và có thêm nhiều lựa chọn cho người học.

Tuy nhiên, do việc sáp nhập đang trong giai đoạn đầu, nên vẫn còn những khó khăn, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, hạ tầng, để các trường nghề đổi mới phương pháp đào tạo, mở rộng chương trình liên kết doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp một cách toàn diện.

Theo THNM 14/9/2019

.