Banner

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Thứ Ba, 10/09/2019, 09:19 [GMT+7]

(TTV) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, chống tình trạng lạm thu trong các đơn vị, trường học vào đầu năm học 2019-2020. Theo đó, địa phương nào để xảy ra tình trạng lạm thu thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 

Để chống tình trạng lạm thu vào đầu năm học trong các đơn vị, trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa giao Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính tiếp tục tổ chức quán triệt và hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2019 - 2020. Các địa phương trên cơ sở đề nghị của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên và tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thẩm định các khoản thu dịch vụ tự nguyện phục vụ học sinh và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các nhà trường triển khai, thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các đơn vị trường học và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quản lý việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019-2020 theo đúng quy định.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.