Banner

Thành lập Ban Biên soạn và Hội đồng thấm định nội dung Giáo dục địa phương

Thứ Hai, 16/12/2019, 09:26 [GMT+7]

(TTV) - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các Quyết định số 5253 và 5254 về việc thành lập Ban Biên soạn và Hội đồng thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa.

 

h

Theo đó, Ban Biên soạn nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa gồm 25 người; có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân nhân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân nhân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức biên soạn nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của Uỷ ban nhân nhân tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hội đồng thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa, gồm 17 người và có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân nhân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân nhân tỉnh thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của Uỷ ban nhân nhân tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 16/12

.