Banner

Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa

Chủ Nhật, 15/12/2019, 09:37 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 5254/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng thẩm định gồm:

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định: 1 người.

- Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: 2 người.

- Thư ký Hội đồng thẩm định: 1 người.

- Ủy viên Hội đồng thẩm định: 13 người.

Cụ thể như sau:

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng kiểm định.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.