Banner

Mỗi học sinh sẽ có một mã định danh riêng từ 15/2/2020

Thứ Hai, 20/01/2020, 09:07 [GMT+7]

(TTV) - Thông tư 26 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên quy định: Từ ngày 15/02/2020, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh.

 

Theo đó, mỗi học sinh có một mã định danh duy nhất, có độ dài 20 ký tự, do Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin khai báo bắt buộc. Trường hợp học sinh chuyển nơi học hoặc thôi học thì thông tin đó cũng sẽ được cập nhật lên hệ thống chứ không xóa bỏ. Điều đó có nghĩa là mã định danh này sẽ được lưu lại và gắn liền với tên của học sinh đó suốt đời.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định: Thủ trưởng cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời về dữ liệu của đơn vị trong Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 20/1

.