Banner

Khắc phục tình trạng sĩ số học sinh vượt quá quy định

Thứ Tư, 30/09/2020, 09:08 [GMT+7]

(TTV) - Hiện nay, tỷ lệ học sinh trung bình ở cấp tiểu học của cả nước là 31 học sinh/lớp tuy nhiên, ở một số đô thị, sĩ số lớp dao động từ 48-52 học sinh/lớp, thậm chí trên 60 em. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, năm học 2020-2021, các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.  

Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động, tích cực tham mưu chính quyền địa phương sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, có biện pháp khắc phục tình trạng lớp có sĩ số học sinh vượt quá quy định của Điều lệ trường tiểu học, đặc biệt là ở trường học tại các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục để bố trí quỹ đất, xây bổ sung trường, lớp. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

Theo Bản tin THNM 30/9

.