Banner

Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm

Thứ Ba, 23/02/2021, 10:42 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm để triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương; những vấn đề vượt thẩm quyền, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.