Banner

Bất cập trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa.

(TTV) - Hiện nay, tình trạng trên địa bàn tỉnh có nhiều người đang điều khiển phương tiện thủy nội địa nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện điều khiển. Tình trạng này tồn tại đã lâu, song lực lượng chức năng lại gần như không thể xử phạt người điều khiển vi phạm, bởi căn nguyên của vấn đề là hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có cơ sở nào đủ điều kiện tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn.
 
.