Banner

Cơ sở đào tạo lái xe tăng thời gian học thực hành theo Thông tư số 04

(TTV) - Bên cạnh điều kiện cơ sở hạ tầng tốt, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, thì việc xử lý các tình huống, kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cũng hết sức quan trọng, quyết định sự an toàn khi tham gia giao thông. Vì vậy, các cơ sở đào tạo lái xe của Thanh Hóa đang tăng cường thời gian học thực hành trên đường theo Thông tư số 04/2022 của Bộ Giao thông vận tải, tạo điều kiện cho học viên được rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 
.