Banner

Bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô

Thứ Ba, 08/10/2019, 08:32 [GMT+7]

(TTV) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô.

 

Theo đó, các cơ sở sử dụng hình thức đưa đón học sinh, trước hết phải tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh; quy định một số kỹ năng an toàn khi tham gia; lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; lái xe phải đáp ứng tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử văn hóa; xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy trình đưa đón học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng đưa đón học sinh bằng xe ô tô; hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường; phối hợp các đơn vị liên quan trên địa bàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.