Banner

Thực hiện nghiêm quy định đối với việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh Thanh Hoá

Chủ Nhật, 19/09/2021, 08:32 [GMT+7]

(TTV)- Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá vừa có văn bản hương dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định đối với việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh và việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trên "luồng xanh" vận tải.

Đối với hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa và khi UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố nơi đang áp dụng Chỉ thị số 16 thống nhất với phương án vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa như: Danh sách người được vận chuyển, vị trí dừng, đỗ, điểm dừng nghỉ; bố trí phương tiện; số người được phép chở/mỗi chuyến xe; phương án bố trí cán bộ y tế đi cùng, người phục vụ….

Đối với việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hoá: Các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện thực hiện kê khai thông tin tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hóa, không áp dụng cho xe chở người.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện hoạt động vận tải bằng xe ô tô tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ, công nhân, chuyên gia thực hiện nghiêm quy định hướng dẫn tạm thời hoạt động vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghiêm việc kê khai các thông tin trung thực, chính xác.

Theo Lê Quỳnh/THNM 19/9/2021

.