Banner

Đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 15/10/2021, 11:38 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, các Sở Giao thông vận tải, Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân; Cảng Hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 10619/BGTVT-VT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 10/10/2021, Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 10/10/2021, Công văn số 15925/UBND-CN ngày 12/10/2021 để triển khai thực hiện, đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân là đấu mối tiếp nhận và xác nhận việc đã tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không theo quy định.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.