Banner

Tăng cường quản lý các bến thủy nội địa trước mùa mưa bão

Thứ Bảy, 21/05/2022, 09:26 [GMT+7]

(TTV) - Bến thủy nội địa là khu vực các tàu thuyền thường xuyên ra vào, tập kết hàng hóa lên bờ. Vì vậy, để đảm bảo trật tự ATGT đường thủy trong mùa mưa bão, ngay từ đầu tháng 5/ 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu các phường, xã có tuyến sông Mã và sông Tào chảy qua, tăng cường kiểm tra vi phạm quy định về quản lý, khai thác bến thủy nội địa, bảo vệ kết cấu hành lang đường thủy.

 

Là địa phương có tới 5 bến thủy nội địa hoạt động, ngay từ ngày 15/5, UBND phường Tào Xuyên đã yêu cầu các chủ bến thủy hạ độ cao hàng hóa tập kết trên bến, đảm bảo hành lang thoát lũ. Bên cạnh đó, rà soát, cắm bổ sung các biển báo bến thủy nội địa tại điểm đầu cuối của bến để các tàu thuyền ra vào nhận biết, neo đậu đúng vị trí, tránh xảy ra va chạm.

ÂT: Ông Nguyễn Thức Dân  Quản lý doanh nghiệp tư nhân Bắc Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa  (Thực hiện quy định của nhà nước, bến cũng tuân thủ chấp hành đầy đủ qui định bến thủy nội địa, cắm biển báo, nhắc nhở các chủ thuyền có đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo luồng lạch ra vào ổn định, tránh nguy cơ sạt lở bờ sông)

Ông Nguyễn Thức Dân, Quản lý doanh nghiệp tư nhân Bắc Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa cho biết thực hiện quy định của nhà nước, bến cũng tuân thủ chấp hành đầy đủ qui định bến thủy nội địa, cắm biển báo, nhắc nhở các chủ thuyền có đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo luồng lạch ra vào ổn định, tránh nguy cơ sạt lở bờ sông.

Tương tự, tại phường Thiệu Khánh cũng đang có 2 bến thủy nội địa. Các bến này đều là loại bến hàng hóa chuyên dùng. UBND phường đã làm việc với chủ bến, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa. Đầu tư, kè hệ thống đường lên xuống của bến. Trong qúa trình vận chuyển hàng hóa lên bến phải đảm bảo tiêu chí an toàn, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sạt lở dẫn đến va chạm và tai nạn đường thủy.

ÂT: Ông Lê Xuân Mạnh  Phó Chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa  (Phường đã yêu cầu chủ bến phải tuân thủ qui định về trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, đảm bảo luồng lạch phương tiện ra vào và phải có đăng ký, đăng kiểm theo qui định )

Ông Lê Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa cho biết thêm phường đã yêu cầu chủ bến phải tuân thủ qui định về trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, đảm bảo luồng lạch phương tiện ra vào và phải có đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Anh Nguyễn Gia Sỹ  Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tuấn Minh, thành phố Thanh Hóa  (Chúng tôi cũng chấp hành đúng các qui định UB đưa ra. Từ tháng 3 đã ngừng tập kết hàng hóa lên bãi…)

Anh Nguyễn Gia Sỹ, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tuấn Minh, thành phố Thanh Hóa chia sẻ Chúng tôi cũng chấp hành đúng các quy định UB đưa ra. Từ tháng 3 đã ngừng tập kết hàng hóa lên bãi.

Được biết, thành phố Thanh Hóa đang có 14 bến thủy nội địa tại các phường: Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Tào Xuyên, Hàm Rồng… Để đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, hàng năm vào trước mùa mưa bão, UBND thành phố đã có các văn bản yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác của các bến thủy nội địa; kịp thời phát hiện, đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa đã hết hạn, không tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường thủy, vi phạm các quy định về an toàn hành lang, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông…Nhờ đó, đến nay trật tự ATGT tại các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định.

Theo Khánh Huyền/ Bản tin THNM ngày 21/5/2021

.