Banner

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021

Thứ Bảy, 23/01/2021, 18:09 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021. Nội dung như sau:

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021 ở cấp tỉnh theo hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Công văn số 07/LHHVN-VIFOTEC ngày 06/01/2021 nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.