Banner

Ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 25/01/2021, 08:07 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Đề án "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2025", tỉnh Thanh Hoá sẽ thực hiện 3 chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm, trong đó có chương trình "Ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và xây dựng nông thôn mới".

Thông qua thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Chọn tạo được ít nhất 3 giống cây trồng công nhận lưu hành và được cấp văn bằng bảo hộ; Tuyển chọn được 4-5 giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu làm chủ được ít nhất công nghệ sản xuất 2 giống thủy sản có giá trị kinh tế cao phù hợp với vùng sinh thái tỉnh Thanh Hóa. Có ít nhất 3 mô hình ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu bảo tồn và khai thác ít nhất 02 nguồn gen có giá trị kinh tế…

Chương trình cũng đưa ra những nhiệm vụ chủ yếu nhằm nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và ứng dụng rộng rãi giống cây trồng; đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ sau thu hoạch từ khâu bảo quản, sơ chế và chế biến các sản phẩm, góp phần giảm thiểu tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm./.

Theo bản tin Thanh Hóa ngày mới 25/1/2021

 

.