Banner

Giao hàng tại nhà phòng, chống dịch COVID-19

(TTV) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 20 siêu thị, cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đăng ký với Sở Công thương Thanh Hóa triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến, qua điện thoại và giao hàng tại nhà.
 
.