Banner

Nâng cao vai trò của HTX nông nghiệp trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

(TTV) - Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, thời  gian qua, một số hợp tác xã nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bước đầu mang lại những kết quả khả quan, tạo tiền đề nhân rộng phát triển.  
 
.