Banner

Thanh Hóa: 116 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác

Thứ Hai, 24/06/2019, 07:38 [GMT+7]

(TTV) - Từ đầu năm đến nay, Thanh Hoá chỉ có thêm 6 chợ được chuyển đổi mô hình quản lý và 2 chợ được chấp thuận chủ trương đầu tư mới. Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh có 116 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác, trong đó có 17 chợ được đầu tư xây dựng mới.

 

Nguyên nhân khiến số lượng chợ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác những tháng đầu năm nay thấp so với các năm trước là do thay đổi trong quy trình chuyển đổi mô hình đầu tư, kinh doanh khai thác chợ. Một số địa phương cũng chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; nhiều chợ khu vực miền núi, nông thôn chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư hoặc chưa nhận được sự đồng thuận của tiểu thương kinh doanh trong chợ...

Sở Công Thương Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương rà soát mục tiêu, xây dựng lộ trình cụ thể, kế hoạch để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi 396 chợ đến năm 2020.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

.