Banner

Tăng thu ngân sách do sản xuất kinh doanh phát triển

Thứ Ba, 20/08/2019, 07:56 [GMT+7]

Nếu như các năm trước, ngân sách Nhà nước liên tục bội chi thì 7 tháng qua, ngân sách bội thu với tổng thu đạt gần 900.000 tỷ đồng và tốc độ tăng của tổng thu cao hơn tốc độ tăng của GDP. 

 

Những khoản thu chủ yếu đều đạt tỷ lệ khá so với dự toán, trong đó lớn nhất là thu nội địa chiếm gần 62%. Đặc biệt, số thu từ 3 khu vực: doanh nghiệp Nhà nước, ngoài quốc doanh và FDI tăng trưởng cao đã bù đắp cho các khoản thu đang có chiều hướng giảm mạnh từ dầu thô và đất. Tỷ trọng thu từ sản xuất kinh doanh ngày càng cao đã thể hiện tính bền vững của ngân sách Nhà nước và là tiền đề để tổng thu ngân sách năm nay tăng cao so với các năm trước.

Theo THNM 20/8/2019

.