Banner

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.000 ha cây ăn quả trồng theo hướng tập trung thâm canh

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:41 [GMT+7]

(TTV)- Thực hiện mục tiêu phát triển diện tích trồng cây ăn quả tập trung theo hướng thâm canh trong tái cơ cấu nông nghiệp, những năm qua, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã định hướng, bố trí quỹ đất và lựa chọn những loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương để đưa vào sản xuất. 

 

Cùng với đó, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện về quỹ đất sản xuất nhằm thu hút, khuyến kích doanh nghiệp, hộ dân đầu tư phát triển diện tích trồng cây ăn quả theo hướng thâm canh và liên kết sản xuất. Đến tháng 8/2019, toàn tỉnh đã phát triển được 3.000 ha cây ăn quả theo hướng tập trung thâm canh. Tập trung chủ yếu tại các huyện: Thọ Xuân, Thạch Thành, Hà Trung, Ngọc Lặc, Như Xuân.

Theo THNM 17/8/2019

.