Banner

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam sẽ đạt ở mức cận cao

Thứ Tư, 11/09/2019, 07:28 [GMT+7]

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với cùng kỳ, đây là mức tăng bình quân 8 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây; Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển khá cả nuôi trồng và khai thác; sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá 9,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%...

Với tốc độ này, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay sẽ đạt 6,8%, HSBC dự báo tăng trưởng của Việt Nam đạt 6,7%. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia dự báo năm 2019 Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,86%, Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách dự báo 6,96%. Đây đều là những mức cận cao so với mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Theo THNM 11/9/2019

.