Banner

Huyện Nga Sơn phát triển sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới

Thứ Tư, 09/10/2019, 07:50 [GMT+7]

(TTV)- Do chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và kịp thời ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ người dân, thời gian gần đây, huyện Nga Sơn đã có nhiều đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Huyện đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, cho giá trị thu nhập cao hơn từ 2 – 4 lần trên cùng diện tích. Đáng chú ý là mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới,đang được huyện Nga Sơn tập trung phát triển.

 

Từ đầu năm 2018, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nguồn vốn hỗ trợ 120 triệu đồng từ cơ chế phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện Nga Sơn và tỉnh Thanh Hóa, gia đình chị Mai Thị Thúy, ở xã Nga Trường  đã mạnh dạn đầu tư cải tạo vùng đất lầy thụt, chua mặn, trồng lúa năng suất thấp để xây dựng mô hình nhà màng, nhà lưới trồng dưa Kim Hoàng Hậu và trồng hoa với diện tích 1000m2. Đến nay, qua 2 vụ thu hoạch, mô hình đã mang lại hiệu quả cho gia đình chị.

Chị Mai Thị Thúy- Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn:  "Trồng dưa đạt năng suất hơn ở ngoài, trồng hoa cũng vậy, bây giờ trồng vào nhà lưới hiệu quả đạt hơn. Một sào hoa nếu trừ chi phí thì đạt được 30 đến 40 triệu trên vụ)
Chị Mai Thị Thúy- Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn: "Trồng dưa đạt năng suất hơn ở ngoài, trồng hoa cũng vậy, bây giờ trồng vào nhà lưới hiệu quả đạt hơn. Một sào hoa nếu trừ chi phí thì đạt được 30 đến 40 triệu trên vụ"

Mô hình nhà màng, nhà lưới ở huyện Nga Sơn đã giúp cho người sản xuất chủ động được việc tưới nước, chăm sóc và không phụ thuộc vào thời tiết bên ngoài; giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của các loại côn trùng, sâu hại tới cây trồng nên không phải dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón hóa học mà hoàn toàn sử dụng các loại phân hữu cơ, phân chuồng, đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Các loại cây trồng trong nhà màng, nhà lưới phát triển tốt, rút ngắn thời gian sinh trưởng nhưng lại cho năng suất cao hơn từ 2 đến 4 lần trên cùng diện tích.

Để thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho khu vực nông thôn, phát triển nông nghiệp bền vững gắn liền với thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở huyện Nga Sơn đã định hướng và khuyến khích người dân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới nhằm khai thác tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Theo tính toán thực tế các mô hình đang thực hiện, mức đầu tư cho một mét vuông nhà màng, nhà lưới khoảng 120.000 đồng. Đây là mức đầu tư lớn đối với các hộ dân. Cho nên, để thu hút các hộ dân tham gia và đạt được mục tiêu đến cuối năm 2019 toàn huyện xây dựng được trên 46.000m2, huyện Nga Sơn đã có cơ chế chính sách hỗ trợ 70.000 đồng/m2 nhà màng, nhà lưới.

Vì vậy đến nay, huyện Nga Sơn đã xây dựng được 35.000m2 nhà màng, nhà lưới ở 12 xã, thị trấn.

 Ông Nguyễn Hữu Thận- Chủ tịch UBND xã Nga Hải, huyện Nga Sơn:  "Đảng ủy, ủy ban sẽ có chủ trương quy hoạch các vùng có diện tích đất kém hiệu quả sang làm mô hình nhà lưới nhà kính áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tới đây xã sẽ bàn các cơ chế hỗ trợ để đưa vào tuyên truyền vận động nhân dân để làm trong năm 2020 "
Ông Nguyễn Hữu Thận- Chủ tịch UBND xã Nga Hải, huyện Nga Sơn: "Đảng ủy, ủy ban sẽ có chủ trương quy hoạch các vùng có diện tích đất kém hiệu quả sang làm mô hình nhà lưới nhà kính áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tới đây xã sẽ bàn các cơ chế hỗ trợ để đưa vào tuyên truyền vận động nhân dân để làm trong năm 2020"

Trong xu thế hội nhập, đòi hỏi người sản xuất nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả nhằm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường và an toàn cho người tiêu dùng. Vì vậy, việc đẩy mạnh sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới của huyện Nga Sơn với những định hướng, chính sách tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Theo THNM 9/10/2019

.