Banner

[Infographic] 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 09/10/2019, 09:27 [GMT+7]

(TTV) - Sau 10 năm nỗ lực, phấn đấu với nhiều cách làm sáng tạo, tỉnh Thanh Hoá đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 347 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,56 tiêu chí/xã; có 592 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 35,68%, vượt 15,6% so với mục tiêu đề ra. 

 

 

.