Banner

Những kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Thứ Hai, 09/12/2019, 22:36 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2019, Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 1 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, với sự chủ động tích cực của các địa phương cùng những cách làm sáng tạo, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Thanh Hóa đã đạt được những kết quả ấn tượng với 3 huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và thành phố Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; 57 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Với kết quả này, Thanh Hóa đã vượt kế hoạch đề ra.

 

Điểm nổi bật đầu tiên trong năm 2019 đó là sự “bứt phá” của các địa phương trong  xây dựng huyện Nông thôn mới. Trong đó, điển hình như huyện Vĩnh Lộc, mặc dù không nằm trong kế hoạch của tỉnh là đăng ký về đích huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nhưng với sự quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự đồng lòng của Nhân dân nên huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Ngoài Vĩnh Lộc, năm 2019, huyện Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa cũng đã về đích Nông thôn mới trước kế hoạch 1 năm.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, các địa phương trong tỉnh đã chủ động rà soát các xã đăng ký về đích nông thôn mới để có giải pháp  chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ chương trình. Đáng chú ý, năm 2019 là năm đầu tiên Thanh Hóa triền khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Do vậy, Ban chỉ đạo chương trình các cấp, các ngành được giao phụ trách tiêu chí đã hướng dẫn các xã duy trì và nâng cao các tiêu chí theo quy định. Kết quả, đến nay, có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 3 xã cơ bản hoàn thành 15 tiêu chí, đang trình Hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận.

Một trong những kết quả nổi bật của Thanh Hóa đó là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai bộ tiêu chí xây dựng thôn, bản Nông thôn mới. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 799 thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới, vượt 11% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Thanh Hóa đã có 3 thôn, bản  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Điểm nhấn của hầu hết các thôn, bản này là thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa được nâng cao; các bản sắc văn hóa tốt đẹp của làng quê, vùng miền được giữ gìn và phát huy; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh- sạch- đẹp... Thanh Hóa hiện đang là điểm sáng của cả nước xây dựng thôn, bản nông thôn mới.

Trong giai đoạn mới, Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao bền vững các tiêu chí, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với quá trình phát triển đô thị, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.