Banner

Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản

Thứ Hai, 09/12/2019, 22:20 [GMT+7]

(TTV) - Những năm qua, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn đã tập trung khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện tích đất, mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.  

 

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện, xã Nga Tân đã tích cực chuyển đổi nhiều diện tích đất hoang hóa, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, xã Nga Tân có trên 100 ha nuôi trồng thủy sản, với khoảng 120 hộ nuôi. Đến nay, xã Nga Tân đã có 5 hộ dân mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi trồng thủy sản quảng canh sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, với tổng diện tích trên 10 ha. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao đang hình thành một phương thức sản xuất mới, mang tính hiện đại, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Nga Tân.

Để nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt hiệu quả cao, xã Nga Tân đang tích cực phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, đối tượng nuôi có giá trị hàng hóa nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 9.12/TTV

.