Banner

Miễn giảm lãi vay cho khách hàng gặp khó do dịch Covid-19

Thứ Tư, 26/02/2020, 08:25 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cho biết: các cá nhân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 sẽ được các ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ.  

Theo đó, các khoản nợ được xem xét sẽ là những khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày 31/3/2020, cho tới khi có thông tư hướng dẫn mới. 

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu việc cơ cấu nợ phải được thực hiện đúng quy định, trên cơ sở đánh giá của ngân hàng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Đồng thời, các Tổ chức tín dụng phải có những qui định cụ thể về tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ này. Mục đích nhằm đảm bảo cho vay an toàn, đúng đối tượng, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế làm sai lệch chất lượng tín dụng.

Theo THNM 26/2/2020

.