Banner

Thanh Hóa: Khai thác hải sản 5 tháng đầu năm vượt kế hoạch

Thứ Bảy, 30/05/2020, 08:18 [GMT+7]

(TTV) - Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản, tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 7.200 tầu cá. Tổng sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm cuả tỉnh đạt trên 61 nghìn tấn, bằng 52,95% kế , tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác xa bờ đạt trên 70% tổng sản lượng.

Trong khi nhiều tầu cá tại địa phương vươn khơi khai thác không hiệu quả, phải giảm chuyến, nhưng, từ đầu năm tới giờ tầu cá của anh Bùi Văn Đoàn, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vẫn liên tục vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản. Dù có chuyến không hiệu quả, nhưng chưa phải bù lỗ.

Tại thành phố Sầm Sơn, với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của TW và của tỉnh, sản lượng khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm của thành phố  đạt trên 12.000 tấn, bằng 41,3% so với kế hoạch.

Theo ngư dân các địa phương của Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, thời tiết ổn định nên thuận lợi cho khai thác. Bên canh đó, việc thực hiện nghiêm luật Thủy sản 2017, các quy định về Chống khai thác bất hợp pháp, đã thúc đẩy ngư đầu tư, cải hoán tầu cá, mua sắm trang bị thiết bị, ngư lưới cụ hiện đại phục vụ hoạt động khai thác, qua đó hiệu quả khai thác từng bước được nâng lên./.

Theo Bản tin THNM 30/5

 

 

 

.