Banner

Thanh Hóa: Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng đột phá

Thứ Sáu, 22/05/2020, 08:03 [GMT+7]

(TTV) - Số liệu từ Sở Công thương Thanh Hóa cho biết, giai đoạn 2015-2020, sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có bước tăng trưởng đột phá, cao nhất từ trước đến nay.

 

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng bình quân ước đạt trên 21%/năm, đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 151.300 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2015, dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước. Giá trị gia tăng công nghiệp (VACN) tăng trưởng mạnh, góp phần quan trọng vào hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng GRDP toàn tỉnh. Tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong tổng GRDP của tỉnh tăng từ 26% năm 2015 lên 33% năm 2020. Hầu hết các mặt hàng công nghiệp truyền thống đều có mức tăng trưởng cao; cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp khai khoáng giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng.

Theo Bản tin THNM 22/5

 

 

.