Banner

Tiếp tục hỗ trợ các hãng vận tải mở tuyến container quốc tế qua cảng Nghi Sơn

Thứ Ba, 07/07/2020, 07:52 [GMT+7]

(TTV) - Theo Nghị quyết số 252 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn sẽ tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá.

 

Cụ thể, các hãng tàu biển đang mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn và các hãng mới mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến với điều kiện phải trả hàng và bốc hàng tại cảng. Chính sách ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021./.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

 

.