Banner

6 dự án được hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Thứ Hai, 21/09/2020, 15:18 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3841/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương và giao dự toán hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

 

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Theo Quyết định có 06 mô hình/dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt chủ trương hỗ trợ, cụ thể:

1. Dự án: Trồng Mướp lấy xơ phục vụ xuất khẩu trên diện tích đất bãi ngoại đê và đất màu nội đê hiệu quả kinh tế thấp tại xã Hoằng Đại, TP. Thanh Hóa;

 - Chủ đầu tư: UBND Thành phố Thanh Hóa;

 - Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Nguyễn Hữu Chương;

 - Địa điểm thực hiện: Bãi Bồi xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa;

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.061.560 nghìn đồng. Trong đó: đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 900.000 nghìn đồng, Kinh phí đối ứng: 2.161.560 nghìn đồng.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

2. Dự án: Mô hình “Sản xuất cà rốt, bắp cải theo hướng công nghệ cao theo chuỗi liên kết cung cầu giữa Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh với Công ty TNHH nông nghiệp phát triển Kim Huy Việt Nam”;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoằng Hóa;

 - Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh;

- Địa điểm thực hiện: Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa;

 - Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.807.800 nghìn đồng. Trong đó:  Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.403.900 nghìn đồng, kinh phí đối ứng: 1.403.900 nghìn đồng.

3. Dự án: Mô hình chăn nuôi thỏ Newzealand thương phẩm an toàn theo chuỗi liên kết cung cầu với Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Xương;

- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Ông Lê Ngọc Long;

 - Địa điểm thực hiện: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương;

 - Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.568.400 nghìn đồng. Trong đó: Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 720.000 nghìn đồng, kinh phí đối ứng: 848.400 nghìn đồng.

 4. Dự án: Sản xuất cây ớt xuất khẩu theo chuỗi liên kết cung cầu với Công ty TNHH Long Phương Nam để xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Lộc;

 - Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;

 - Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Lộc;

- Địa điểm thực hiện: xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc;

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.232.030 nghìn đồng. Trong đó: + Đề nghị NSNN hỗ trợ: 1.350.135 nghìn đồng, Kinh phí đối ứng: 3.881.895 nghìn đồng;

5. Dự án: Chăn nuôi gà thịt theo chuỗi liên kết cung cầu để xuất khẩu;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;

 - Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Lê Văn Đua;

 - Địa điểm thực hiện: Thôn Kiến Long, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; - Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.204.500 nghìn đồng. Trong đó: Đề nghị NSNN hỗ trợ: 1.570.000 nghìn đồng, Kinh phí đối ứng: 1.634.500 nghìn đồng.

6. Dự án: Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao chuỗi liên kết cung cầu để xuất khẩu;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;

- Đối tượng tham gia thực hiện dự án: Hộ Ông Lường Văn Dương;

- Địa điểm thực hiện: Thôn Phú Đa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc;

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.378.000 nghìn đồng. Trong đó: Đề nghị NSNN hỗ trợ: 414.000 nghìn đồng, Kinh phí đối ứng: 964.000 nghìn đồng.

Tổng kinh phí giao dự toán hỗ trợ lần này là: 4.627.200.000 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với UBND các huyện hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.