Banner

Lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh

Chủ Nhật, 22/11/2020, 08:42 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

 

Hồ Sông Mực.
Hồ Sông Mực.

Thống nhất chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Như Thanh. Giao UBND huyện Như Thanh tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch và chủ động bố trí nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch theo quy định.

Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh (tại các xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc) yêu cầu cập nhật, tuân thủ theo Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018./

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.