Banner

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi Thanh Hóa

Chủ Nhật, 22/11/2020, 10:30 [GMT+7]

(TTV) - Phát huy tiềm năng, thế mạnh từ khí hậu, đất đai và nguồn lao động dồi dào, những năm qua, các địa phương ở khu vực miền núi Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo, vận động, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp...

Tại các huyện ở khu vực miền núi Thanh Hóa như: Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh đều đã phát triển được những mô hình tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa…Bước đầu, các mô hình đều mang lại kết quả tích cực, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững, các huyện miền núi Thanh Hóa còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm, như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Sữa Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty TNHH trang trại ECO, Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Lương Sơn, Công ty CP Nông sản Phú Gia.

Theo Bản tin THNM/TTV

.