Banner

Thanh Hóa cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Thứ Sáu, 20/11/2020, 08:55 [GMT+7]

(TTV) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển vừa là khâu đột phá, vừa là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Giai đoạn 2015 - 2020, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được cải thiện rõ rệt.  Ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp, gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2011-2015, với tổng vốn đăng ký trên 114.000 tỷ đồng và 3,6 tỷ USD. Thanh Hóa cũng là địa phương luôn đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt.

Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực trong vận động kêu gọi xúc tiến đầu tư, còn là do công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính; trong đó nhiều thủ tục được cắt giảm đáng kể thời gian xử lý so với quy định. Đồng thời, Thanh Hóa đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính. Điều này khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng cảm nhận rõ rệt sự đổi mới trong hoạt động điều hành của các cơ quan Nhà nước địa phương, theo hướng xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công chưa đạt như kỳ vọng; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ hạng thấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chưa nhiều; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Với mục tiêu đưa Thanh Hóa tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy cho các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử nhằm giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được xác định là động lực quan trọng tạo ra bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế. Với cơ chế chính sách tốt, cộng với môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, Thanh Hóa sẽ có đủ điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 và trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Hội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Theo bản tin THNM/TTV

.