Banner

Thanh Hóa hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo cho gần 3000 hộ

Thứ Hai, 23/11/2020, 09:11 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, từ năm 2017 đến năm 2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện được 81 mô hình phát triển kinh tế với 2.986 hộ tham gia.  

 

Các mô hình tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ người dân chăn nuôi gia súc như: Trâu, bò, dê, lợn nái; gia cầm như gà, vịt. Đã có 3.010 người tham gia dự án được tập huấn về kinh nghiệm phát triển sản xuất, cập nhật những kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật; kinh nghiệm phòng, chữa bệnh, chăm sóc vật nuôi, cây trồng... Thông qua chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2017 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện 30a của Thanh Hóa giảm bình quân 5,72%/năm. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các huyện nghèo ước đến năm 2020 đạt hơn 28,4 triệu đồng/người.

Theo Bản tin THNM 23/11

 

 

.