Banner

Giải ngân vốn cho vay các đối tượng chính sách đạt trên 3.500 tỷ đồng

Chủ Nhật, 24/01/2021, 08:21 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã giải ngân với doanh số vay đạt trên 3.500 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 2.800 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững.

 

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với đầu năm 2020. Toàn tỉnh có 253 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm chiếm tỷ trọng 78,2% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt gồm: cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở chiếm tỷ trọng 21,8%.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.