Banner

Giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến

Thứ Hai, 25/01/2021, 16:23 [GMT+7]

Nghề nuôi chim yến một số nơi mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên việc phát triển tự phát, chưa có quy hoạch vùng nuôi khiến nghề này chưa thực sự ổn định.      

Tại Việt Nam hiện nay có 42/63 tỉnh, thành phố có nuôi chim yến với khoảng 12 nghìn nhà yến, tỉnh có số lượng nhà yến lớn nhất là Kiên Giang với 2.500 nhà yến tính đến năm 2020. Nghề nuôi chim yến đã mang lại nguồn thu lớn cho xã hội, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội. Đó là sự phát triển nhà yến tự phát, chưa có quy hoạch vùng nuôi, chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và vận hành nhà yến nên hiệu quả kinh tế trong đầu tư nuôi yến chưa cao và chưa ổn định. Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, không quá 10% nhà yến đầu tư có hiệu quả cao, chỉ 20% có hiệu quả. Vấn đề cấp bách đặt ra cho ngành yến là cần có bức tranh tổng thể của ngành, nghiên cứu một số đặc điểm chính của chim yến, quản lý được chủ nhà yến, nhà yến theo mã định danh, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm tổ yến phục vụ cho xuất khẩu, chế biến sâu tổ yến để tăng giá trị sản phẩm .

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 25/1/2021

.