Banner

Năm 2021 tiếp tục tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thưc phẩm

Thứ Hai, 25/01/2021, 16:27 [GMT+7]

(TTV) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, phải hoàn thành 100% nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh giao về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản xếp loại A, B đạt 98,5%;  80% trở lên các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thu ý, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với  năm 2020, tiếp tục kiểm soát tốt chất cấm trong chăn nuôi.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 25/1/2021

.