Banner

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Thứ Bảy, 23/01/2021, 17:44 [GMT+7]

(TTV) - Với đường bờ biển dài 102 km, 5 cửa sông lớn đổ ra biển, nhiều năm qua Thanh Hoá đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Tỉnh Thanh Hóa xác định phát triển toàn diện cả 3 loại hình, thủy sản nước mặn, nước lợ và nước ngọt theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đến hết năm 2021, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 25.000 ha, tổng sản lượng đạt 66.000 tấn.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” với mục tiêu tăng năng suất sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm tôm thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển nhanh diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và nâng cao năng suất tôm sú quảng canh.

Trong  nuôi trồng thủy sản nước ngọt, tỉnh cũng tiếp tục khuyến khích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả kinh tế sang nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển mô hình trang trại kết hợp nuôi trồng thủy sản với chăn nuôi, trồng trọt. 

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 23/1/2021

.