Banner

Sóc Trăng thực hiện nhiều giải pháp tăng giá sản lượng tôm nuôi

Thứ Hai, 25/01/2021, 16:21 [GMT+7]

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020, toàn tỉnh thả nuôi hơn 51.000ha, vượt gần 3% kế hoạch. Tỷ lệ tôm thiệt hại được khống chế ở mức dưới 10% so với diện tích thả. Ước sản lượng đạt gần 188.000 tấn, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Sóc Trăng đang tập trung nhiều giải pháp để vụ tôm nuôi nước lợ 2021 tiếp tục thắng lợi.  

Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu thả nuôi 51.000 ha tôm nước lợ với sản lượng ước đạt 172.000 tấn. Ðể đạt mục tiêu trên, tỉnh Sóc Trăng đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng quản lý nuôi tôm nước lợ theo khung mùa vụ, triển khai mạnh các chủ trương, chính sách trong nuôi trồng thủy sản; từng bước chuyển dần sang nuôi thâm canh, nuôi ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng, giảm rủi ro; xây dựng liên kết, tạo chuỗi giá trị hiệu quả và bền vững.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 24/1/2021

.