Banner

Tập trung thực hiện công tác phát triển doanh nghiệp năm 2021

Chủ Nhật, 24/01/2021, 08:25 [GMT+7]

(TTV) - Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, các ngành, các địa phương của Thanh Hóa đã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 2021- 2025. Trong đó, công tác phát triển doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, với mục tiêu thành lập mới 3000 doanh nghiệp trong năm 2021 và nângv cao chất lượng doanh nghiệp. 

Ngay từ đầu năm, các bộ phận chức năng của huyện Nga Sơn đã trực tiếp đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Kịp thời tuyên truyền, vận động hỗ trợ hộ đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; Tăng cường giải quyết các quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Năm 2021, huyện Nga Sơn đề ra mục tiêu thành lập mới từ 50 doanh nghiệp trở lên, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 400 doanh nghiệp.

Năm 2021 công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa được đánh giá là có nhiều thuận lợi khi mà nhận thức trong công tác phát triển doanh nghiệp của cấp ủy chính quyền các địa phương đã được nâng lên. Các ngành, các địa phương đã chủ động vận dụng nhiều cơ chê, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cũng như tạo điều kiện phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.Tuy nhiên, phát triển doanh nghiệp mới cũng còn không ít khó khăn bởi đa số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, nhiều hộ còn e ngại thành lập doanh nghiệp. Chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp mới còn thấp. Tháng 1/2021 số doanh nghiệp thành lập mới tại Thanh Hóa giảm 18,1% so với cùng kỳ. Trước thực tế này, nhiều giải pháp đang được triển khai như: nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ các thủ tục liên quan đến kế toán, thuế, ưu đãi vốn vay...cho doanh nghiệp.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2025, với nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Cùng với sự tích cực của các đị phương sẽ điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa thực hiện  tốt công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Thanh Thảo - Minh Quang

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.