Banner

Thanh Hóa: Xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94 của Quốc hội

Thứ Bảy, 23/01/2021, 09:42 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, thời gian qua, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng chương trình, kế hoạch, các biện pháp triển khai thực hiện xử lý nợ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

 

n

Đến hết năm 2020, Cục thuế Thanh Hóa đã ban hành các quyết định khoanh nợ với số tiền thuế đã được khoanh nợ trên 474 tỷ đồng, đạt 98% chỉ tiêu Tổng cục thuế giao về khoanh nợ tiền thuế. Cục Thuế Thanh Hóa cũng đang rà soát hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xóa nợ tiền chậm nộp. Hiện số tiền chậm nộp đã có văn bản đề nghị xóa nợ trên 95 tỷ đồng, đạt 61,8% chỉ tiêu Tổng cục thuế giao về xóa nợ tiền chậm nộp.

Theo Bản tin THNM ngày 23/1

 

.