Banner

Thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV và vị trí trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2

Chủ Nhật, 24/01/2021, 20:38 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống nhất hướng tuyến cải tạo đường dây 110kV từ TBA 110kV Thành phố - TBA 110kV Sầm Sơn: Đoạn tuyến từ ĐĐ-G1-G7 có chiều dài tuyến khoảng 10,7km, được cải tạo từ 01 mạch lên 02 mạch, loại đường dây trên không, hướng tuyến sau cải tạo trùng với tim tuyến đường dây 110kV hiện trạng; Đoạn tuyến từ G7-ĐC có chiều dài tuyến khoảng 1,4km, được cải tạo từ 01 mạch lên 02 mạch, hướng tuyến được cải dịch đi dọc trên hành lang cây xanh ven sông Rào, trên địa bàn các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn.

Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Sầm Sơn 2: Đấu nối tại khoảng giữa đoạn G7-DC đường dây 110kV từ TBA 110kV Thành phố - TBA 110kV Sầm Sơn đến xà Pooctich TBA 110kV Sầm Sơn 2 (G7A-G13A-TBA), có chiều dài tuyến khoảng 2,88km, tuyến gồm 02 mạch, loại đường dây trên không, sử dụng cột thép đơn thân. Hướng tuyến đi trên giải phân cách tuyến đường ven biển đang xây dựng, cắt qua Đại lộ Nam Sông Mã trên địa phận thành phố Sầm Sơn.

Thống nhất vị trí đặt trạm 110kV Sầm Sơn 2: Đặt trên khu đất hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Tổng diện tích xây dựng trạm dự kiến 8.500 m2 . Vị trí khu đất được quy hoạch là đất chức năng bến xe hỗn hợp (ký hiệu BX-P, lô số 01) của Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.